Moldofa dan 2

Eu Hanes

Dechreuodd stori’r gêm dan 21 ym Moldofa yn ôl ym mis Awst 1992, pan gollodd y tîm 1-0 i Felarws yn ChiSinAu.

Ers eu hymgyrch gychwynnol ym 1996, mae'r tîm wedi methu â chyrraedd rowndiau terfynol 13 o’r cystadlaethau Ewro Dan 21 UEFA blaenorol. Ond mae eu llwyddiant nhw wedi bod yn y chwaraewyr hynny sydd wedi codi drwy'r rhengoedd i'r tîm cyntaf yn ystod y ddau ddegawd diwethaf. Er eu diffyg llwyddiant wrth gymhwyso, mae'r tîm wedi ennill 30 o’u 119 o gemau cystadleuol, ac wedi ennill hanner eu gemau rhagbrofol yn ystod ymgyrchoedd rhagbrofol 2009 a 2015. Eu buddugoliaeth fwyaf hyd heddiw yw gorchest 5-1 yn erbyn Georgia ym mis Chwefror 2006, gêm a chwaraewyd yn Valletta, Malta. Digwyddodd crasfa waethaf y tîm yn gynnar yn eu hanes wrth i Wlad Groeg hawlio buddugoliaeth bendant o 8-0 ym mis Hydref 1996. Mae Cymru a Moldofa wedi dod benben mewn gemau cystadleuol bum gwaith yn flaenorol, gyda dwy fuddugoliaeth yr un, ac un gêm gyfartal.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×