GEMAU GWYCH

Lloegr 1-1 Cymru

Ar gyfer y rhifyn ‘Gemau Gwych’ hwn, rydym ni’n bwrw golwg ar ddeg o gyn reolwyr Cymru, a’r gemau sy’n aros yn y cof o’u cyfnodau wrth y llyw. Dyma barhau gyda Dave Bowen, a gêm gyfartal dyngedfennol yn Wembley.t Wembley.

Lloegr 1-1 Cymru - 24 Ionawr 1973 - Stadiwm Wembley, Lloegr

Cymru XI: Sprake (gôl-geidwad), England (Capten), Roberts, Rodrigues (Tudalen 80), Thomas, Evans, Hockey, Mahoney, James, Toshack, Yorath.

Gôl: Toshack (23).

Bydd Dave Bowen yn cael ei gofio fel capten Cymru yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd FIFA 1958 yn Sweden, ond ef hefyd yw’r rheolwr sydd wedi gwasanaethu am y cyfnod hiraf yn hanes y tîm cenedlaethol, a hynny rhwng 1964 a 1974. Er iddo fod yn gapten mewn 53 gêm yn ystod y degawd hwnnw, dim ond deg buddugoliaeth a hawliodd Cymru, a dim ond llond llaw ohonynt oedd yn gemau o bwys. Ond chwaraeodd y tîm ran sylweddol yn yr ymgyrch ragbrofol ar gyfer Cwpan y Byd FIFA 1974.

Hawliodd gôl Colin Bell fuddugoliaeth o 1-0 i Loegr yn erbyn Cymru ym Mharc Ninian, Caerdydd ym mis Tachwedd 1972, ond byddai’r gêm yn Wembley yn amharu ar obeithion Lloegr o gyrraedd y rowndiau terfynol yn yr Almaen. Gwlad Pwyl oedd trydydd tîm Grŵp 5 yn yr ymgyrch ragbrofol honno, ac yn y pen draw methodd Lloegr â sicrhau eu lle yn y rowndiau terfynol wrth iddynt ddod yn gyfartal 1-1 yn erbyn Gwlad Pwyl yn Stadiwm Wembley. Hawliodd Cymru fuddugoliaeth 2-0 syfrdanol yn erbyn Gwlad Pwyl ym mis Mawrth 1973, cyn colli 3-0 yn y gêm yn Chorzów y mis Medi hwnnw.

Ond er bod y fuddugoliaeth yn erbyn Gwlad Pwyl yn ganlyniad arwyddocaol i Gymru ac i Bowen yn ystod ei gyfnod wrth y llyw, y gêm gyfartal yn erbyn Lloegr oedd fwyaf tyngedfennol. Sgoriodd John Toshack ar ôl 23 munud gyda chefnogaeth Leighton James, ond sgoriodd Norman Hunter i ddod â’r sgôr yn gyfartal ychydig cyn hanner amser. Roedd amddiffyn Peter Rodrigues a’r capten Mike England yn wych yn yr ail hanner, gyda’r gôl-geidwad Gary Sprake yn chwarae’n arwrol i atal y tîm cartref rhag hawlio’r holl bwyntiau.

"Methodd Lloegr ag ennill gêm gartref yn y grŵp, ac fe gostiodd hynny’n ddrud iddynt," meddai James wrth BBC Sport yn 2004. “Fe wnaethon ni niwed mawr i unrhyw siawns y bydden nhw’n cymhwyso'r noson honno. Pe bae nhw wedi ein curo, bydden nhw fwy na thebyg wedi cymhwyso, felly’n sicr fe lwyddon ni i darfu ar eu llwyddiant y noson honno. Fe wnaethon ni chwarae'n dda iawn yn Wembley. Fe gawsom ni ein pledu gan Loegr, ac fe sgoriodd Norman Hunter o 30 llath ychydig cyn hanner amser. Roedd hynny’n anarferol, ac yn tystio i’r pwysau roedden nhw'n ei roi arnon ni. Fe wnaethon ni chwarae'n dda iawn y noson honno ac roedden ni'n haeddu'r pwynt yn llwyr.”

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×